top of page
R11917

S396

เพชรเม็ดกลาง  :  0.30 กะรัต  F color / VVS2 / VG / HRD Certificate

เพชรตัวเรือน  :    นํ้าหนักรวม  0.21 กะรัต

ตัวเรือน  :           ทองขาว 18K

R11917

  • รายละเอียดเพิ่มเติม

    • เพชรเม็ดกลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามงบประมาณที่ต้องการ
    • นํ้าหนักทองตัวเรือนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับขนาดนิ้ว
    • ตัวเรือนสามารถสั่งทำเป็นทอง, ทองขาว หรือ ทองชมพู (Rose Gold) ได้
    • สินค้าสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียด หรือสั่งทำพิเศษได้ ใช้ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์
bottom of page