top of page

S.Diamond Standard

มาตรฐานในการคัดเลือกเพชรของ S.Diamond

 

เพชรที่ได้มาตรฐานของ S.Diamond จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

• มีใบรับรองจากสถาบันอัญมณีศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ได้แก่ GIA, HRD

• สีของเพชร D-J (น้ำ 100-94)

• ความสะอาด FL-VS1

• สำหรับเพชรกลม - ระดับการเจียระไน 3 Excellent (Triple Excellent)

• เหลี่ยมเพชร Hearts & Arrows

• ไม่มี Fluorescence

• ไม่มี Grainings (เส้นหิน)

• ไม่มีตำหนิสีดำ

• สีเนื้อเพชรไม่อมเขียว หรือน้ำตาล

istockphoto-639033226-612x612.jpg
GIA, HRD CERTIFIED
สี D-J และ ความสะอาด FL-VS1

 

เพชรทุกเม็ดที่ได้มาตรฐานของ S.Diamond จะต้องมีใบรับรองจากสถาบันอัญมณีศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ได้แก่ GIA (Gemological Institute of America), HRD Antwerp Belgium

 

สีเพชรตามมาตรฐานของ S.Diamond จะมีตั้งแต่สี D-J (น้ำ 100-94) ซึ่งเป็นระดับสีที่อยู่ในกลุ่ม Colorless และ Near Colorless

lighter.jpeg

ทั้งนี้เพชรที่น้ำหนักต่ำกว่า 0.30 กะรัต ตามมาตรฐาน S.Diamond จะคัดเลือกเฉพาะเพชรที่มีสี D (น้ำ 100)

 

 

 

ความสะอาดตามมาตรฐานของ S.Diamond จะอยู่ที่ระดับ Flawless-VS1 ซึ่งเป็นระดับความสะอาดที่ตำหนิภายในจะน้อยมากจนไม่ส่งผลกระทบต่อความสวยงาม และประกายของเพชร ตำหนิภายในระดับนี้จะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

gia-clarity-scale-2.jpg

แผนภาพแสดงระดับความสะอาดของเพชร

ทั้งนี้เพชรที่น้ำหนักต่ำกว่า 0.30 กะรัต ตามมาตรฐาน S.Diamond จะคัดเลือกเฉพาะเพชรที่มีความสะอาดระดับ Flawless หรือ Internally Flawless เพื่อให้เครื่องประดับที่ลูกค้าสวมใส่เปล่งประกายมากที่สุด

การเจียระไนระดับ 3 EXCELLENT
(Triple Excellent)
Hero_Cut_700x394.jpg

แผนภาพแสดงสัดส่วนการเจียระไนของเพชร

เพชรที่ผ่านมาตรฐาน S.Diamond ทุกเม็ดจะต้องมีการเจียระไนระดับ Triple Excellent ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดย 3 Excellent (Triple Excellent) ตามมาตรฐาน S.Diamond มีรายละเอียดดังนี้

gia diamond cutting.jpg

แผนภาพแสดงระดับการเจียระไนของเพชร

 

  1. CUTTING EXCELLENT - สัดส่วนการเจียระไนของเพชรอยู่ในระดับดีเยี่ยม

  2. POLISH EXCELLENT - ความเงางามของเพชรอยู่ในระดับดีเยี่ยม

  3. SYMMETRY EXCELLENT - ความสมมาตรของเพชรอยู่ในระดับดีเยี่ยม

 

สามารถตรวจสอบ 3 Excellent ได้จากใบรับรอง GIA และ HRD ในส่วนของ Cut Grade, Polish, Symmetry

ไม่มี FLUORESCENCE

Fluorescence เป็นปรากฏการณ์เรืองแสงของอัญมณี เมื่ออัญมณีอยู่ภายใต้แสงเหนือม่วง (Ultraviolet) โดยทั่วไปใช้เป็นตัวช่วยแยกอัญมณีที่มีสีเดียวกัน แต่คนละประเภท ออกจากกัน เช่น ทับทิม และการ์เน็ต (Garnet) เป็นอัญมณีซึ่งมีสีแดงทั้งคู่ โดยสามารถแยกออกจากกันเมื่อนำมาตรวจภายใต้แสงเหนือม่วง

Fluorescence ในการตรวจสอบคุณภาพเพชร มักจะถูกเข้าใจผิดว่า Fluorescence นั้นทำให้เพชรมีความขุ่นหมอง แต่ในความเป็นจริง Fluorescence จะทำให้เพชรดูขาวขึ้นเมื่อเพชรมีระดับสีต่ำกว่า I Color 

แผนภาพแสดงระดับของ Fluorescence

 

ทั้งนี้เพชรที่ผ่านมาตรฐาน S.Diamond ทุกเม็ดจะไม่เกิด Fluorescence เมื่ออยู่ภายใต้แสงเหนือม่วง

hearts-and-arrows-viewer.jpg
howdiamondslooklikeunderUVlight.jpg
HEARTS & ARROWS

 

Hearts & Arrows คือการเจียระไนเพชรที่ได้สัดส่วนที่ดีที่สุด Hearts & Arrows ในเพชรเกิดจากการเจียระไนเพชรได้สมมาตรในทุกๆ มุม ซึ่งเมื่อตรวจ Heart & Arrows ด้วยกล้องเฉพาะของ S.Diamond จะเห็นรูปลูกศร (Arrow) 8 แฉก จากด้านบน และเมื่อส่องจากด้านล่าง จะเห็นรูปหัวใจ (Heart) 8 ดวง

เมื่อดูจากโดยเพชรที่ผ่านมาตรฐานของ S.Diamond ทุกเม็ดจะมี Hearts & Arrows

HC_twin_180.PNG
ตำหนิของเพชร

 

เพชรแต่ละเม็ดมีประเภทของตำหนิที่แตกต่างกัน ซึ่งตำหนิแต่ละชนิดก็จะมีความชัดเจนที่มองเห็นได้แตกต่างกันไป เช่น 

 

Indented Natural หรือ Feather นั้นหมายถึงรอยแตก ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่า 

Pinpoint ซึ่งมีลักษณะเป็นฟองจุดเล็กๆ ส่วน 

Needle คือ ขีดเล็กๆ และ Cloud คือ จุดเล็กๆหลายจุดใกล้กัน ตำหนิที่ดีที่สุดหรือเป็นที่ยอมรับได้ก็คือประเภท Pinpoint, Needle และ Cloud ซึ่งเพชรหนึ่งเม็ดสามารถมีประเภทของตำหนิได้มากกว่า 1 ชนิด

 

ขนาดและจำนวนของตำหนิก็มีความสำคัญเช่นกัน เพชร 2 เม็ดที่มี Clarity เกรดเดียวกันสามารถมีขนาดและจำนวนของตำหนิที่แตกต่างกัน ซึ่งเพชรที่มีขนาดของตำหนิเล็กกว่าและจำนวนน้อยกว่าย่อมสวยกว่าและหายากกว่าเพชรที่มีตำหนิใหญ่และจำนวนมากกว่าซึ่งตำแหน่งของตำหนิก็มีความสำคัญมากเช่นกัน ตำหนิที่อยู่บริเวณขอบเม็ดนั้นจะสังเกตได้ยากกว่าตำหนิที่อยู่บริเวณใจกลางเพชรหรือหน้า Table

 

เพชรที่ได้มาตรฐานของ S.Diamond ทุกเม็ดมีตำหนิน้อยที่สุดเท่าที่จะมีได้ในเกรดนั้นๆที่สำคัญประเภทและตำแหน่งของตำหนิจะต้องมีจำนวนประเภทน้อยที่สุดและสังเกตได้ยากมากที่สุด

A-diamond-being-scrutized-by-a-gemmologi
ไม่มี GRAININGS (เส้นหิน)

 

เพชรที่ได้มาตรฐานของ S.Diamond จะไม่มี Graining หรือเส้นหินที่อยู่บนผิวเพชร เรียกว่า Surface Graining และเส้นหินที่อยู่ภายในเนื้อเพชรที่เรียกว่า Internal Graining เส้นหินนี้จะเป็นเส้นบางๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างที่เพชรได้ก่อกำเนิดขึ้นภายใต้ผิวโลก Graining สามารถตรวจสอบได้จากใบรับรองเพชร และจากกล้อง Microscope กำลังขยาย 40 เท่า ที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้

 

 
ไม่มีตำหนิสีดำ (Black Inclusion)

 

ตำหนิเพชรนั้นมีหลายประเภทและตำหนิสีดำจะเป็นตำหนิที่สามารถมองเห็นได้ง่ายที่สุด เพชรที่ได้มาตรฐานของ S.Diamond จะไม่มีตำหนิสีดำซึ่งจะมีในเพชรมูลค่าตำ่กว่า แต่โดยปกติใบรับรองจะไม่ระบุสีของตำหนิ แต่สามารถถตรวจสอบตำหนิได้ด้วยกล้อง Microscope กำลังขยาย 40 เท่า ที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้ 

diamond-color-grading-1024x683-1024x683.
ไม่มีเนื้อเพชรอมเขียว หรือน้ำตาล

 

สีเพชรอมเขียว หรือสีน้ำตาลสามารถพบได้ทั่วไปในกลุ่มเพชรอุตสาหกรรม ซึ่งคุณภาพอยู่ในระดับ Commercial Quality (คุณภาพต่ำสุดที่สามารถนำมาทำเครื่องประดับ) ซึ่งเมื่อนำมาทำเครื่องประดับแล้วความใสของเพชรจะน้อยกว่า และโดยทั่วไปในใบรับรองเพชร จะไม่ได้ระบุโทนสีเพชรเอาไว้

แต่เพชรที่ได้มาตรฐานของ S.Diamond จะผ่านการตรวจสอบก่อนว่าไม่มีสีอมเขียว หรือน้ำตาล เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้เพชรที่คุณภาพที่ดีที่สุดจากเรา

 

_____________________________________________________________________

การคัดเลือกเพชรอย่างพิถีพิถันประกอบกับความประณีต และความเอาใจใส่ในการผลิตทุกขั้นตอน ทำให้สินค้าของเราส่องประกายงดงาม และสร้างความพึงพอใจเหนือกาลเวลาให้แก่คุณ ดังปรัชญาของแบรนด์ “Craft your timeless Satisfaction”

bottom of page