top of page
R13417

S038

เพชรเม็ดกลาง  :  0.38 กะรัต  E color / VS1 / 3Excellent / GIA Certificate

เพชรตัวเรือน  :    นํ้าหนักรวม  0.09 กะรัต

ตัวเรือน  :           ทองขาว 18K

R13417

  • รายละเอียดเพิ่มเติม

    • เพชรเม็ดกลางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามงบประมาณที่ต้องการ
    • นํ้าหนักทองตัวเรือนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับขนาดนิ้ว
    • ตัวเรือนสามารถสั่งทำเป็นทอง, ทองขาว หรือ ทองชมพู (Rose Gold) ได้
    • สินค้าสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียด หรือสั่งทำพิเศษได้ ใช้ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์
bottom of page